BOLTS
Saturday, November 05, 2005

٭
آقای شاه سینا صرامی به دنیای ما قدم گذاشت و با این عمل نسل پادشاهان اسطوره ای را ادامه داد. البته اینکه چطور از پدری مثل آقای الف چنین پسری بوجود آمده است خودش یکی از اسرار خلقت است. ما هنوز که ایشان را ندیده ایم اما همینکه شنیده ایم ایشان در همین سن کم چند روزه چندین برابر پدرشان فرهیخته هستند .
پیامبر هزاره سوم حضرت سید ابولفضل بیرقدار هم همین امروز و فرداست که ما را مشعوف کنند و جهان را از این سردرگمی نجات دهند. اینکه از آقای سر هرمس مارانا هم چنین فرزند خداشناسی بوجود بیاید هم از همان عجایبی است که در پاراگراف قبلی گفتیم.

اما دنیا بیش از آنکه از فضاهای پر تشکیل شده باشد، دارای فضاهای خالی است. برای تشکیل فضای خالی در جهان، ما دست بکار شده ایم و فرزندمان را که عدم باشد به جهان هدیه داده ایم. این فرزند ما چند میلیارد سال عمرش از خود ما و مادرش بیشتر است.Comments:
eee moabarak basheee
 
Post a Comment

........................................................................................

Home