BOLTS
Friday, December 24, 2004

٭
من تقریبا مطمئن شدم که آقای دکتر احمد توکلی در یک دانشگاه ويژه در انگلیس دکترا گرفته.
ويژگي اين دانشگاه هم این بوده که به دانشجويانش اطلاعات کاملا غلط یاد می داده.
البته یک راه حل دیگر هم وجود داره و اون اینکه آدم واقعا باور کنه که بعضی ها جاسوس و نفوذی هستند و با این طرحهای مشعشعی که ارائه می کنند هدفشون نابودی مطلق این مملکته.
من کم کم به این فکر افتادم که آرزوی زندگی کردن در کشوری که علم و منطق در اون حکمفرما باشه رو باید به گور ببرم.
به همین دلیل من یک سرود هم سروده ام که البته یک سرود ملی میهنی و فولکلوریک هم هست و به وزن سرود ملی میهنی و فولکلوریک ( وای وای وای دلم وای دلم) سروده شده است.

سرود ملی میهنی آیینی و فولکلوریک درباره انتخابات ریاست جمهوری آتی بدون تغییر در صورت انتخاب هرکدام از کاندیداهای ممکن
----------------------------------------------------------
از تو جوب در اومدم رفتن رئیس جمهور شدم
خط و ربطم که درست شد با آقایون جور شدم
وای دلم
وای وای وای دلم
وای دلم

از تو جوب در اومدم رفتم رئیس جمهور شدم
اولش گمنام بودم بختم زد و مشهور شدم
چشمام اولش درست بود ، پول رو دیدم کور شدم
وای دلم
وای وای وای دلم
وای دلم

از تو جوب در اومدم رفتم رئیس جمهور شدم
بسکه پاي منقل نشستم شبيه وافور شدم
و الی آخر.

نباید فکر کنید که ما اصولا از اولش ذوق شاعری نداشتیم ولی قبلا ها اشعارمان محبوب و مردمی نبود. اخیرا در اثر ازدیاد سوژه همه اش اشعار ملی میهنی و فولکلوریک بصورت محبوب و مردمی می سراییم.Comments: Post a Comment

........................................................................................

Home