BOLTS
Wednesday, October 05, 2005

٭
جای کسانی که فیلم سخنرانی پیتر آیزنمن را در جامعه معماران ندیدند خالی بود.
من که معمار نیستم لذت بردم چه برسد به معماران.
با تمام وچجود دیدم که چرا یک انسان جهانی می شود و چطور یک نفر بزرگ فکر می کند و آینده را می بیند.
اگر فرصت کردم قسمتهایی از سخنانش را در اینجا می نویسم.

اما جای همه بیشتر خالی بود تا ببینند که بهرام شیردل چه شیرینکاری ای کرد و چطور جمعیت دست به دست هم دادند و حالش را گرفتند و کردند در قوطی. خوش گذشت.

در ضمن تاسف هم خوردم برای جامعه معماری کشورمان که از بحث هایی که بعد از سخنرانی در مورد آن انجام دادند معلوم شد که هیچکدامشان یک عدد کتاب فلسفی چاپ 30 سال اخیر را نخوانده اند.Comments:
man ke kharej nistam !! pas che joorimitoonam weblogeto bekhoonam?
 
خواهرم شين، چون توليد سربازان امام زمان از فرايض است، هيچ وبلاگي بر زن حامله فيلتر نيست! آره قربونت!
 
این فتوای علی شاهکار بود...
راستی بولتس عزیز این
word verification
شما چرا اصول دین می پرسد
.. من هی تایپ می کنم.. هی قر می آد.. یک تازه اش را می آورد.. هی سخت ترش را هم می آورد
.. دقیقا مثل امتحان
Toefl and GRE
 
Post a Comment

........................................................................................

Home