BOLTS
Thursday, January 28, 2010

٭
مغز متكثر
(يك رويكرد استراتژيك براي جنبش سبز)
-------------------------------------
جنبش سبز ايران شيوه تازه اي در بيان و جمع بندي نظرات و روش نويني از تصميم گيري بر مبناي آراي متكثر فعالان اين جنبش را بنيان نهاده است.
اين شيوه نوين، كه به جرات مي گويم نگرش تازه اي به دموكراسي است، بسيار مديون ابزارهاي نوين ارتباطي است.
امكان بيان نظرات، به لطف وبلاگها، وبسايتها و شبكه ها اجتماعي، باعث مي شود كه هر يك فرد از اعضاي جنبش توان مشاركت در فرآيند تصميم سازي و تصميم گيري براي جنبش را داشته باشد و گستردگي اطلاعات دريافتي، باعث مي شود كه كه هر عضو بتواند به تنهايي درباره شيوه عمل مورد نظرش تصميم بگيرد.

من نام اين شيوه تصميم سازي را "مغر متكثر" مي گذارم.

"مغر متكثر" جبهه سبز وابسته به افراد و به احزاب نيست. در نتيجه آسيب پذيري آن بسيار پايين است.
در طبيعت مدل مشابهي را در برخي گونه ها مي توان ديد : پرواز جمعي پرندگان يا حركت جمعي ماهيان يا همكاري جمعي مورچگان، در نگاه ناظر خارجي آنقدر زيباست و آنقدر به خوبي هماهنگ شده است كه به نظر مي رسد نوعي عقل فرادستي بر اين حركات حاكم است. اما حقيقت آن است كه حركات هماهنگ و زيباي اين گونه ها تنها نتيجه تصميم گيري فردي هر يك از اعضاي گروه بر مبناي تعدادي قانون ساده و برمبناي مشاهدات فردي و محلي است.
"مغر متكثر" گونه هاي طبيعي، ابزار بسيار كارآمدي براي مقابله آنان با مهاجمان است، حركت جمعي باعث مي شود كه مهاجم از سويي در پيش بيني شيوه عمل گروه گيج شود و از سوي ديگر نقطه ضعف مشخصي براي حمله نيابد.

جنبش سبز تا امروز درست بر همين اساس حركت كرده است. به همين دليل است كه سركوبگران از دستگيري، ترور و اعدام هيچ دستاوردي نداشته اند. چرا كه حركت جمعي جنبش سبز وابسته به افراد نيست.

جنبش سبز مي تواند با قانونمند كردن اصول ابتدايي حركتش، با تعريف قوانين ساده اي براي رفتار جمعي اش در تجمعات و همينطور با توافق جمعي بر تاريخهاي تجمع و شعارها و رويكردهاي هر تجمع، خود را آسيب ناپذير كند.

نمونه اي از اين قوانين ساده از اين قرار است:
1- هيچكس خود را به تنهايي در خطر نياندازد. هر گونه عمل اعتراضي بايد در تجمعات با ابعاد كافي انجام شود.
2- محل هاي محدود و قابل كنترل (مانند ميدان هفت تير)را براي تجمع در نظر نگيرد و برعكس مسيرهاي طولاني (مانند خيابان آزادي/انقلاب) را انتخاب كند.
3- تا حد امكان از خشونت پرهيز كند.
4- هر فرصتي را براي اطلاع رساني از جنايات سركوبگران و تبليغ فلسفه انساني جنبش استفاده كند.
5- همواره آگاهانه و اخلاقي تصميم بگيرد و عمل كند.
. . .

مغر متكثر جنبش سبز، توان خود را در 22 بهمن نشان خواهد داد. اينكه چطور با جنگ رواني و تبليغات سركوبگران مقابله مي كند و چطور قدرت خود را در روز روشن در برابر خبرنگاران خارجي (كه اين روز ممنوعيت حضورشان در خيابانها آبروريزي بزرگي براي رژيم است و در نتيجه نامحتمل است) به نمايش بگذارد.
22 بهمن روزي است كه همه پيش نيازهاي يك حركت جمعي اعتراضي را در خود دارد، راهپيمايي، تجمع، شعار،... و از همه بهتر آنكه نمي توان خط و معياري براي متمايز كردن سبزها از غير سبزها كشيد و در نتيجه هرگونه حمله اي به معترضان ، حمله اي كور خواهد بود كه معتقدان به رژيم را هم بي نصيب نخواهد گذاشت و صحنه هايي از سبعيت سركوبگران را به طرفدارانشان هم خواهد چشاند.
رئيس تقلبي دولت در هنگام سخنراني در اين روز، شعارهايي را خواهد شنيد كه امكان انكارشان را پس از آن نخواهد داشت. صدا و سيما هم براي فيلتر كردن صداي "هو"ي معترضان در جواب رئيس دولت كودتا كار دشواري در پيش دارد.Comments:
لازم نبود اسم بگذارید زیست شناسان قبلا این رفتار را نامگذاری کرده اند به نام
Stigmergy
 
ممنون.
من اين واژة را نشنيده بودم.
در مورد Swarm Theory خوانده بودم و به نظرم مي آمد كه مشابهت جالبي با روش عملكرد جنبش سبز دارد.
 
Post a Comment

........................................................................................

Home