BOLTS
Wednesday, February 04, 2009

٭
من اين شهر را مي سوزانم
با كاغذهاي مانده از شعرهاي نگفته ام
آن كه از ارغوانها و آينه بود براي نيمه راست
و آنكه از سنگهاي تيره و خورشيد بود براي نيمه چپ
من اين شهر را مي سوزانمComments:
دوست داشتم این شعرو
.
کمک خواستی منم هستم، چوب و ذغال و کبریتش با من
 
kheili khoob bood.
 
Post a Comment

........................................................................................

Home