BOLTS
Tuesday, April 15, 2008

٭
روح آقاي ب
--------------
حتي آقاي ب هم گاهي خسته مي شود. گاهي دلش مي خواهد روزها و روزها بخوابد. دلش مي خواهد كه تلفنش را آتش بزند.
دلش مي خواهد كه همه كارهايش را تعطيل كند و هفته ها و هفته ها فقط بخوابد و كتاب بخواند.
حتي گاهي يك نفر آقاي ب هم روحش خسته و آزرده مي شود.
و حتي گاهي آقاي ب هم مي خواهد به باد بگوبد كه بگريزد از اين بند.

Comments:
خسته نباشيد!
 
پس جاده خاكي چه ميشود ؟؟؟
 
سلام آقای ب
نازلی کامنت شما در وبلاگ خانوم شین را گذاشته بود و به نظرم آمد که این مساله‌ی آموزش برای کودکان برای شما هم جالب باشد.
نمی‌دانم شاید شما هم بدانید که یک کتاب خیلی خوبی را دوستان ترجمه کرده‌اند در این مورد و الکترونیکی منتشر کرده‌اند.
http://kudakaniran.com/
 
Post a Comment

........................................................................................

Home