BOLTS
Tuesday, December 05, 2006

٭
آقای ب و "قلاز"
-----------------
قلاز ( به فتح قاف و تشدید لام ) را همه مان می شناسیم. فقط نامش را نمی دانستیم که آنرا هم آقای ب برایمان گفت.
البته قیاقه اش را هم ندیده ایم که آنرا هم آقای ب برایمان تعریف می کند :

قلاز شبیه به یک مار است با سه سر. طولش حدودا دو متر است و قطر بدنش نزدیک به پانزده سانتی متر.
سر میانی قلاز بزرگ است. تقریبا به اندازه سر آدم ولی دو سر دیگرش همان ادازه معمولی سر مار را دارند.
قلاز مثل مار فلس ندارد. بدنش چرمی و براق است. رنگش هم سبز لجنی تیره است.
قلاز تقریبا بیست سانتی متر بالاتر از سطح زمین روی هوا پرواز می کند. حرکتش هم درست مثل مار است. انگار که روی سطحی، بیست سانتی متر بالاتر از زمین می لغزد.

قلاز یکی از آزارنده ترین موجودات خیالی هستی است. البته خطر جدی ندارد و باعث مرگ نمی شود اما حقیقتا آزارنده است و می تواند بیماریهای بدی را بوجود آورد.

قلاز شبها درست قبل از خواب به سراغ آدم می آید.
از در اتاق خواب وارد می شود. از تخت بالا می آید و بدنش را درست روی بدن آدم قرار می دهد. سر میانی اش را روبروی صورت آدم می گیرد و سرهای طرفینش هم هر یک درست کنار یکی از گوشها قرار می گیرند.

دهان سر میانی قلاز زبان ندارد. با این دهان قلاز درست روی صورت آدم نفس می کشد و نفسش درست به صورت آدم می خورد. چشم های سر میانی اش را هم درست روبروی چشم های آدم می گیرد و صاف توی چشم آدم نگاه می کند.
سرهای کناری قلاز ، چشم ندارند. اما دهانشان می تواند همزمان صدای هزاران آدم، حیوان و یا شی را ایجاد کند.
سرهای کناری قلاز درست کنار گوشهای آدم قرار می گیرد و بعد دهها نفر همزمان در گوشهای آدم حرف می زنند. بعضی هایشان با بعضی دیگر دعوا می کنند. صدای حیواناتی هم در پشت صحنه می آید، صدای ماشین، زنگ تلفن و هر صدای آزارنده دیگری که فکرش را بکنید.

قلاز که بیاید نمی توانید بخوابید.
چاره ای ندارید، باید بلند شوید، قدم بزنید، تلویزیون ببینید، کتاب بخوانید و چیزی بخورید.
قلاز لا اقل یک ساعتی همان حوالی می ماند. پس لااقل یک ساعت قدم بزنید. تلویزیون ببینید و کتاب بخوانید.
اگر خواستید چیزی بخورید هم، آب پرتغال بخورید. قلاز بویش را دوست ندارد و به همین دلیل اقلا توی صورتتان نفس نمی کشد.Comments: Post a Comment

........................................................................................

Home