BOLTS
Wednesday, October 04, 2006

٭
آقای ب و سیل بنیان کن کارهای عقب افتاده
-----------------------------------------
1- سیل کارهای عقب افتاده عنقریب است که آقای ب را منهدم کند. آقای ب متوجه شده است که برای هر یک هفته مسافرت، باید یکماه قبل و یک ماه بعد از آن تقاص پس بدهد. این سیل بنیانکن شامل پانزده مورد کار عقب افتاده است که تمام آنها هم فوری محسوب می شود. برای همین است که آقای ب افسردگی مطلق گرفته است و به هیچ وجه هم درمان بشو نیست.
2- آقای ب می گوید کاش لااقل فقط همان کارهای عقب افتاده بود، آقای ب بابت این یک هفته سفر که خیر سرش فقط دو روزش را هم به تفریح گذرانده است و بقیه اش در حال انقلاب مخملی و فعالیت در انجمن های فراماسونری صهیونیستی و ضد انقلابی بوده است، این هفته اخیرش را مجبور شده است که جلسه پشت جلسه داشته باشد، روزی دو جلسه، امروز چهار جلسه. حتی فردا هم که پنج شنبه است دو عدد جلسه ناب دارد.
3- آقای ب هنوز باورش نمی شود که ممکن است که پنج شنبه بشود و آقای هرمس بالاخره ضیافت عقب افتاده شان را جبران کنند. ایشان گمان می کند که آقای هرمس با توجه به ارتباطاتی که با عالم بالا دارد، خبر دارد که قرار است که پنج شنبه عصر زلزله بیاید.
4- گوش کنید :
صیدا سلطان شطرنج واژگان است در بازی عشق.
هر کلامش به تاری زخمه می زند در قلب تات.
اما دست کم نگیرید تات را ، بازیگر قابلی است.
تا آن حد که نمی شود گفت کدام بازیگر است و کدام بازیگردان.Comments:
من خبر 17 تاشم گرفتم . خدا صبر عطا كند.س
 
امیدوارم اقلا بعد از این همه جلسه، جمعه تونسته باشی یه استراحتی بکنی
 
آقا سيل مث که شما رو برده ! ازتون خبری نيست ؟ما هر چی هی نشستيم ديديم نيومدين دلمون شور افتاد
 
تو که آپدیت نکردی! پس چرا اومدی سر خط که ما بیایم بخوریم تو دیوار؟! مسافرت خوش بگذره
 
Post a Comment

........................................................................................

Home