BOLTS
Wednesday, July 12, 2006

٭
آقای ب بدترین سناریو را می نویسد
------------------------------
آقای ب به مباحث مدیریت استراتژیک کاملا وارد است و در حقیقت خود ایشان یکی از اولین مبدعان رشته مدیریت استراتژیک در سراسر جهان می باشند که نظراتشان در سراسر دنیا تدریس می شود.
مشهور ترین تئوری آقای ب در امر مدیریت استراتژیک که باعث شده است که نام ایشان در رده بزرگترین متفکرین رشته مدیریت قرار بگیرد، تئوری ایشان درباره "بدترین سناریو" است.

آقای ب می گوید : صد در صد مطمئن باشید که بدترین سناریو حتما رخ می دهد.
آقای ب اضافه می کند : فراموش نکنید که اینجا ایران است.

آقای ب برای اثبات حرفش برایتان از تاریخ چند هزار ساله این مملکت مثالهای متعددی فراهم کرده است اما چون خودتان آنها را می دانید در وقت صرفه جویی می کند.

آقای ب بدترین سناریو را می نویسد.
آقای ب می نویسد :
در زمانی کمتر از یکسال دیگر، تصمیمات اقتصادی دولت فحیمه تاثیر خود را کاملا نشان خواهد داد. تورم به شکل روز افزونی اثر خود را در زندگی روزمره مردمان نشان خواهد داد و بیکاری وضعیت بسیار اسفناکی خواهد یافت.
خبر قابل ذکری هم از وامهای کذایی و سهام عدالت نخواهد بود.
در نتیجه میزان نارضایتی عمومی افزایش خواهد یافت.
متاسفانه این نارضایتی عمومی بیش از هر چیز ناشی از فشار وارده بر طبقات فرودست جامعه است و در نتیجه شورشهای کور خیابانی به هر دلیل کوچکی آغاز خواهد شد.
مناظق کارگرنشین همجوار تهران احتمالا یکی از اولین نقاط شروع شورش خواهند بود.
دولت فحیمه احتمالا برای مقابله با این وضعیت ، سرکوب شدید مناطق شورش زده را در دستور کار قرار خواهد داد.
از سوی دیگر تعدادی از تجار جزء تحت عنوان مبارزه با فساد اقتصادی و به عنوان محتکر دستگیر و چه بسا که یکی دو نفرشان هم به دلیل اخلال در نظام اقتصادی اعدام شوند.

آقای ب برای آنکه می خواهد وضعیت تراژیک افتضاحی به بدترین سناریویش بدهد، این موخره را هم به آن اضافه می کند:
وضعیت آشفته شورشها آنقدر ادامه خواهد یافت تا دولت فخیمه سقوط کند. بعد نظام تصمیم خواهد گرفت که کسی از خوشنامان اسبق (خاتمی، موسوی و امثالهم) را مامور نشکیل دولت کند.
اما دیر خواهد بود.
از سوی دیگر تلاشهای اکبر گنجی و علی افشاری و امثالهم در سوی دیگر دنیا به نتیجه می رسد و در نتیجه لشکری از رقاصان و رجاله ها به عنوان رهبران آینده سیاسی ایران هر یک بر فراز یک حزب یک نفره تصمیم به سقوط حکومت ایران می گیرند.

هواپیمای شامل لشکر رقاصان و رجاله ها از خانم هاله و ضیا آتابای گرفته تا شخص شازده به فرودگاه امام خمینی تهران می رسد و در اولین اقدام نام فرودگاه به فرودگاه آزادی تغییر خواهد کرد.
بعد هنوز از در فرودگاه بیرون نیامده، طرفداران شازده، ضیا آتابای را ترور می کنند و طرفداران خانم هاله هم شازده را ترور می کنند.
آنوقت طرفداران هخا، خانم هاله را ترور می کنند و بعد طرفداران همه بقیه را هم ترور می کنند و کلا تنها نیروی سیاسی باقی مانده در ایران می شود آقای اهورا پیروز یزدی ملقب به هخا.

آقای ب به اینجا که می رسد نمی داند که باید به این بدترین سناریو بخندد یا گریه کند. در نتیجه صدایی از خودش بیرون می آورد که چیزی است میان ضجه و قهقهه و نعره و توپ شرپنل. یک کمی هم بالون قاطی دارد.Comments: Post a Comment

........................................................................................

Home