BOLTS
Monday, June 26, 2006

٭
آقای ب به نظم اهمیت می دهد
---------------------
آقای ب به نظم اهمیت بسیار زیادی می دهد.
به همین دلیل هم هست که ایشان بعد از نمایش مشعشع و غرور انگیز تیم ملی در جام جهانی، مجددا پرچم عزیزش را تا می کند و در کشو می گذارد تا لحظات غرور انگیز بعدی.
آقای ب پرچم را ابتدا از طول دوبار تا می کند. بعد آنرا چهار بار از عرض تا می کند. به این ترتیب، از پرچم فقط یک تکه کوچک پارچه سبز دیده می شود.
آقای ب دقت می کند که پرچم را از سمت رنگ سبزش تا کند. دلیل این کار برای خود ایشان هم خیلی مشخص نیست. شاید پاسخی است به خواست دوران کودکی ایشان.
آقای ب وقتی که مدرسه می رفت، پرسپولیسی بود. ایشان به یاد می آورد که وقتی که در دوران دبستان تحصیل می کرد، با خودشان فکر می کرد چه خوب بود که رنگ قرمز به جای سبز بالای پرچم بود. آقای ب اگر امروز کسی را ببیند که چنین حرفی می زند با خودش می گوید : اینو باش !
آقای ب با تا کردن پرچم از سمت سبز، توهین تاریخی اش را به یک تکه پارچه مقدس پرچم جبران می کند.

آقای ب می گوید، با همین قرمز که پایین پرچم است هر روز با انواع گاو با شاخهای تیز شده روبروییم، اگر قرمز بالا بود که دیگر مگر خدا به دادمان می رسید.

آقای ب اضافه می کند : باباجان هیچ منظور سیاسی نداشتم. چرا بی خود برای آدم دردسر درست می کنید؟Comments:
اول اینکه پست قبلیت عالی بود، اینجوری شعر گفتنتون نمیاد؟ خیلی خوب بود، آدم دلش می خواست در موردش بنویسه، ولی در عین حال یه جوری دلم نیومد زیر اون شعر چیزی اضافه کنم ...

بعد اینکه گاه گاهی اون فکرهای توی ماشین رو بنویس پس اینجا، خیلی وقته که در حال تا کردن پرچمی
 
Post a Comment

........................................................................................

Home