BOLTS
Wednesday, April 19, 2006

٭
سالهای شصت، شمال که می رفتیم، سر راهمان از مرزن آباد می گذشتیم.
در میدان مرزن آباد پست ایست بازرسی بود و یک نفر هم در این پست بود که کارش توهین به مردم بود.
کارش این بود که بلندگو دستش بگیرد ( صدای بلندگو هم واقعا بلند بود چون بخاطر بازرسی همیشه صفی از ماشینها درست می شد که صدها متر ادامه داشت) و پای بلند گو به مردم توهین کند.
می گفت : هوی پیکانی تو مگه ناموس نداری که زنت بی حجابه
یا می گفت : بیوک بی غیرت خاک بر سرت که موی زنت بیرونهComments:
این خواست هنوزم در دلشان موج می زند اما فعلا نمی تونند مثل قبل این کار رو انجام بدن و به امید همان روزها نشسته اند
شایدم الان رفتن دنبال زن خودشون بگردن که چند روز و شبه که پیداش نیست اما میگن با مردهای سیبیل کلفت غریبه می پره!
 
Post a Comment

........................................................................................

Home