BOLTS
Tuesday, March 07, 2006

٭
آقای ب و موزیک
---------------------------
حقیقت این است که آقای ب یکی از بزرگترین موزیسین های روزگار ماست.
آقای ب علاوه بر آهنگسازی که از تخصص های ویژه اش است، توانایی نواختن حداقل 84 نوع انواع سازهای زهی و بادی و کوبه ای و اکترونیکی و دیگر انواع سازهای موسیقی را دارد.
اما مهمترین هنری که آقای ب در موسیقی از خودش صادر می کند سوت بلبلی است.

آقای ب فعلا چند روز است که بیست و چهار ساعته مشغول صدور انواع موسیقی های بدیع و کم نظیر بوسیله سوت بلبلی است.
آقای ب هر روز صبح ، اول صبح ، اخبار را می خواند. اول روزنامه شرق و بعد هم روزآنلاین و بعد هم سوت بلبلی می زند.
برادر آقای ب از او می پرسد : ماجرای هسته ای به کجا کشید ؟ و آقای ب سوت بلبلی می زند.
پدر آقای ب از او می پرسد : این بودجه چی شد ؟ و آقای ب سوت بلبلی می زند.
آقای ب از خودش می پرسد : یعنی راست راستی دو هفته دیگر گنجی آزاد شده است ؟ و در جواب خودش هم سوت بلبلی می زند.

آقای ب با تخصصی که در موسیقی دارد، این توانایی را پیدا کرده است که به محض شنیدن نام شورای حکام، شورای امنیت، تحریم، بودجه، تورم، نرخ رشد نقدینگی ، آزادیهای مدنی، آزادی بیان و همه چیزهای دیگری که فکرش را بکنید سوت بلبلی بزند.

آقای ب بزرگترین موسیقیدان زنده روی کره زمین است. در همین هفته اخیر چند بار آقای بتهوون به خواب آقای ب آمده است و از او خواسته است کنسرتو سوت بلبلی اش را برای حظ عموم جهان عرضه کند، اما آقای ب از بسکه بخیل است آثار هنری اش را فقط برای خودش نگه می دارد.
----------------------------------------------------------------
آقای ب یک نصیحت هم برای جوانان دارد : یک چند روزی حوالی جردن پیدایتان نشود. امروز باز داشتند مردم بدبخت را در جردن می گرفتند و سوار می نی بوس می کردند.Comments: Post a Comment

........................................................................................

Home