BOLTS
Sunday, December 25, 2005

٭
یکی از قشنگترین عملیات جامعه مدنی دیروز در تهران شکل گرفت.
ماجرا این بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای محدود کردن جامعه مهندسین مشاور ایران (که بزرگترین نهاد غیر دولتی صنفی مهندسی در ایران است و در دوره خاتمی همکاری زیادی با دستگاههای دولتی و از جمله همین سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشت و بر اساس تصمیم دولت برای تفویض اختیار به سازمانهای غیر دولتی کلی اختیار به آن تفویض شده بود) تصمیم گرفت که یک انجمن صنفی وابسته ایجاد کند.
مجمع عمومی این انجمن وابسته دیروز برگزار شد و با استقبال غیر قابل تصور اعضای جامعه مهندسان مشاور روبرو شد.
تعداد زیادی از اعضای جامعه مهندسین در یک اقدام زیبای حرفه ای و صنفی به صورت دسته جمعی در این مجمع عمومی شرکت کردند و به صورت کاملا دموکراتیک با اکثریت قریب به اتفاق آرا، تعدادی از افراد مورد تایید خود( و نه افراد وابسته با سازمان) را انتخاب کردند و با رای جمعی هم مرکز فعالیت این انجمن را در ساختمان جامعه مهندسین مشاور قرار دادند تا نشان دهند که در حرفه شان این بازی های لوس سیاسی جایی ندارد و دوران انجمن های وابسته گذشته است و دوران عمل صنفی رسیده است.
این در حالی بود که تا پیش از این در جامعه مهندسی ایران دو نظر کاملا متفاوت وجود داشت، یکی همین که انجام شد و دیگری اینکه این انجمن را تحریم کنند و هیچکدام در آن شرکت نکنند.

از خودم می پرسم که چه می شد اگر در دوران انتخابات کذایی هم مردم ما به این شعور رسیده بودند که شرکت کردن و رای دادن نتیجه بهتری دارد تا تحریم کردن و غر زدن.Comments:
nader jan lotfan ye adresi az in jame e baram befrest: hooman_n2006@yahoo.com
 
Post a Comment

........................................................................................

Home