BOLTS
Thursday, December 01, 2005

٭
من یک عادت بدی دارم که اخباری را که می شنوم با عقلم می سنجم. مثلا وقتی که می شنوم که قرار است به مناسبتی، یک و نیم میلیون بسیجی استان تهران در جایی جمع شوند تا رئیس جمهور برایشان سخنرانی کند، ناگهان عقل محاسبه گر من بکار می افتد.
همشهری روز 6 آدر را که ببینید عکسی انداخته است از آقای رئیس جمهور در حال سان دیدن از این بسیجی ها.
حساب و کتابهایی که اینجا می نویسم شاید خیلی دقیق نباشد، بعضی جاها تقریب خیلی زیادی هم دارد اما حدود ماجرا را خوب روشن می کند.
عکس همشهری را که نگاه کنید، صفی از بسیجیان را در آن می بینید که حدود ده نفر عرض دارد. با یک محاسبه ساده می شود گفت که طول صف باید یکصد و پنجاه هزار نفر باشد. اگر فرض کنیم که فاصله افراد متوالی با هم حدود 80 سانتی متر باشد، آنوقت متوجه می شویم که طول این صف چیزی خواهد بود در حدود 120 کیلومتر. یعنی تقریبا فاصله تهران تا آمل یا تهران تا قزوین. در اینجا باید توجه کنیم که طول مسیری که دوندگان ماراتن می دوند چیزی در حدود 40 کیلومتر است و در نتیجه آقای رئیس جمهور در این روز سه برابر ماراتن راه رفته است.
علاوه بر این با فرض سی نفر در هر اتوبوس، برای حمل و نقل این افراد به 50000 اتوبوس نیاز داریم. که اگر طول هر اتوبوس را 10 متر در نظر بگیریم، این اتوبوسها قطاری به طول 500 کیلومتر ایجاد خواهند کرد. یعنی فاصله تقریبی تهران تا اصفهان.
در ضمن اگر فرض کنیم که این افراد هرکدام حدود نیم کیلو غذا و آب در طی این مراسم خورده باشند، نیازمند هفتصد و پنجاه تن اغذیه خواهیم بود که با فرض 5 تن برای هر کامیون، قطاری از کامیون به طول 150 ماشین باید برای تدارکات این عزیزان استفاده شده باشد.
می شود همینطور ادامه داد، مثلا حساب کرد که اگر این دوستان تنها به اندازه یک لیوان چای که صبح خورده اند نیاز به دستشویی داشته باشند، از قرار هر نفر 200 سی سی، آنوقت سیصد هزار لیتر اوره و اسید اوریک و امثالهم وارد منطقه عملیاتی مورد نظر شده است و حساب کرد که اگر هر نفر تنها یک دقیقه در دستشویی مانده باشد و اگر مراسم پنج ساعت طول کشیده باشد، آنوقت حدود 5000 عدد کابین دستشویی مورد نیاز بوده است. و می توان این حسابها را الی آخر ادامه داد.Comments:
می شود آقاجان، می شود... شما نمی دانید از دست احمدی نژاد چه کارهایی بر می آید! او وقتی در برابر چشم میلیلاردها انسان در روی کره زمین حفاظ مخفیانه ایجاد می کند (که عمرا دیوید کاپرفیلد هم به خواب نی دید) این که دیگر چیزی نیست! تهمت ناروا نزن که اصلا در این مورد هیچگونه ابهامی نیست
 
حالا شاید تو روزنامه به "ریال" نوشته اند... منظورشان صدو پنجاه هزار نفر بوده.. مثل من که قد ام(طول ام) را به ریال می گویم.. مانکن محسوب بشوم
 
داداش شما برو اجاقتو فوت کن . به کار احمدی نژاد چیکار داری . تازه بسیجیا تو شلوارشون جیش می کنن که مملکت جیش بارون نشه و گلستان بشه.
 
Post a Comment

........................................................................................

Home