BOLTS
Thursday, September 15, 2005

٭
نازلی هم رفتنی شد.

سام و سارا هم که همین روزها می روند.
افسانه و علی هم می روند.
ما می مانیم و حوضمان.

در ضمن برخی مطلعین خانم نازلی را دیده اند که بک پر در کلاهش گذاشته است و دارد تمرین تیرو کمان می کند. اینطور که از برخی اخبار تایید نشده فهمیده ایم، ظاهرا رابین هود با ماریان به هم زده است و حالا به خانم نازلی پیشنهاد ازدواج داده است.
" به طرف جنگل شروود" !Comments:
نگران نباش نادر جان! ما تا وقتی ترکیه نرفته تو اتحادیه اروپا همینجاها هستیم!! (یعنی حداقل تا 40 سال دیگه) نه ؟
 
سلام ، یکی از دوستان گفته بود که از رابین هود و اینها صحبت کردی، گفتم هر چقدر هم فرصت کوتاهه بیام سری بزنم اینجا، ببینم چه خبره. از آخر به اول وبلاگت رو خوندم... تا به میرا رسیدم،میخواستم بنویسم که میرا قدیمی تر از اون حرفهاست که بشه گفت کهنه ست سوژه اش... مدتها زیر میزی بوده و مثلا من فتوکپیش رو خوندم ...
بعد می خواستم بپرسم سیمای زنی در دوردست رو دیدی؟
و دست آخر اینکه، از کجا ماجرای رابین هود رو متوجه شدی، ما که خیلی قایمش کرده بودیم!
 
Post a Comment

........................................................................................

Home