BOLTS
Tuesday, July 19, 2005

٭
جوجه های نوشی برگشتین خونه. این خبر خوب رو هم می شده اضافه کرد به خبرهای خوب این مدت شامل اینکه ما از هر جهتی که فکرش رو بکنین داریم عمو می شیم و اینکه ما شونصدو هفتاد و چهارهزار و سیصد و بیست و نه تا از کارهامونو تحویل دادیم و فقط چهارصد و سی هزار و نود و یکی پروژه باقی مونده که اگه امروز و فردا همه شون تموم بشه می تونیم بعد یک سال ، یک پنجشنبه جمعه را در خدمت خانواده باشیم!Comments: Post a Comment

........................................................................................

Home