BOLTS
Sunday, June 12, 2005

٭
با عرض احترام فراوان به آقای گنجی بزرگ در همینجا اعلام می کنم که من رای می دهم.
به اندازه ده بیست تا بلاگ هم دلیل برای این کارم دارم.
اولیش اینکه من حافظه دارم و یادم نرفته است که زمان آقای هاشمی چه بلاها بر سرم آمده است.
برعکس خیلی هم خوب یادم مانده.

ضمن احترام به کلیه دوستان عزیز که رای نمی دهند، اینجانب در روز 27 این ماه به آقای دکتر مصطفی معین رای خواهم داد.Comments:
نمی دونم آزمایش پائولوف را یادت هست ؟

پائولوف هر وقت به سگهایش غذا می داد زنگی رو به صدا در می آورد در نتیجه پس از مدتی هر وقت زنگ را به صدا در می آورد اسید معده سگ ها ترشح می شد در حالیکه از غذا خبری نبود. فکر می کنم این اتفاق در ایران شدیدا در حال اتفاق افتادن است. کل حکومت مجبور شده فضا را آزاد کند تا پایدار بماند این ربطی به اینکه کی رییس جمهور شود ندارد. مطمئن باش خاتمی نبود که اراذل و اوباش حزب ا.. را از خیابان جمع کرد همون فرمان تشخیص مصلح بود برای پیشگیری از بحران.
خاتمی دوم خرداد و آزادی را برای ما نیاورد بلکه نتیجه اش بود. من فکر می کنم اصلاحات بیرون از حکومت بیشتر حکومت را تحت فشار می گذارد تا درون حکومت، فشاری که در دوم خرداد وارد شد از بیرون بدنه حکومت بود. فشاری که هرگز از داخل هزارتوی حکومت قابل وارد کردن نیست. با همه احترامم برای معین، تصلاح گری خارج از حکومت را مفید تر می دانم و رای نمی دهم چون اصولا رییس جمهور اختیاری برای ایجاد تغییرات ندارد که دل ببندیم به او
 
حالا به نظرت هاشمي بهتره يا احمدي نژاد؟؟؟
 
منم که #### به معین رای دادم، پس چرا همچین شد؟!؟.........
 
Post a Comment

........................................................................................

Home