BOLTS
Saturday, June 11, 2005

٭
نباید در علم قاطعانه صحبت کرد و باید همیشه وجود استثنائات را در نظر گرفت.
مثلا ارسطو معتقد بود که وظیفه مغز فقط خنک کردن خون است و وظیفه دیگری ندارد.
اگرچه نظر این دانشمند برجسته تاریخ بشری در مورد اکثر ابنای بشر درست است اما تعداد انگشت شماری استثنا هم بر این قاعده در تاریخ دیده شده است. مثلا خود من!

در ضمن ما دیروز رفته بودیم قدم بزنیم، عکس انتخاباتی یکی از کاندیداها را دیدیم و کلی خوشحال شدیم چونکه متوجه شدیم صدها سال جستجوی علمی دانشمندان بالاخره به نتیجه رسیده است و حلقه گمشده داروین پیدا شده است. بله درست حدس زدید. ما از جلوی ستاد انتخاباتی شهردار محبوب تهران رد شده بودیم.
ما به همین مناسبت توجه شما را به یکی از نوشته هیا قدیم وبلاگمان جلب می کنیم :

"من کم کم به اين فکر افتادم که آرزوي زندگي کردن در کشوري که علم و منطق در اون حکمفرما باشه رو بايد به گور ببرم.
به همين دليل من يک سرود هم سروده ام که البته يک سرود ملي ميهني و فولکلوريک هم هست و به وزن سرود ملي ميهني و فولکلوريک ( واي واي واي دلم واي دلم) سروده شده است.

سرود ملي ميهني آييني و فولکلوريک درباره انتخابات رياست جمهوري آتي بدون تغيير در صورت انتخاب هرکدام از کانديداهاي ممکن
----------------------------------------------------------
از تو جوب در اومدم رفتن رئيس جمهور شدم
خط و ربطم که درست شد با آقايون جور شدم
واي دلم
واي واي واي دلم
واي دلم

از تو جوب در اومدم رفتم رئيس جمهور شدم
اولش گمنام بودم بختم زد و مشهور شدم
چشمام اولش درست بود ، پول رو ديدم کور شدم
واي دلم
واي واي واي دلم
واي دلم

از تو جوب در اومدم رفتم رئيس جمهور شدم
بسکه پاي منقل نشستم شبيه وافور شدم
و الي آخر."

این بود پیشگویی روشن بینانه ما از وضعیتمان که چند ماه پیش انجام شده بود. در ضمن اگر دیدید خبری از ما نشد بدانید بدلیل برخی مسایل ما رفته ایم آنجا که نباید و اگر یکروز ما را در تلویزیون دیدید که داریم اعتراف می کنیم که یک خرگوش خائن هستیم هیچ تعجب نکنید.Comments: Post a Comment

........................................................................................

Home