BOLTS
Wednesday, February 16, 2005

٭
این همه سال کی گذشت؟
این همه روز. این همه ساعت.Comments:
ای گفتی ... به پیری رسیدم در این کهنه دیر و از این حرفا!!! ببینم این وبلاگ شما برای یه کامنت برای چی از آدم اصول دین می پرسه!؟
 
Post a Comment

........................................................................................

Home