BOLTS
Wednesday, November 24, 2004

٭
م. تعریف می کرد که در کنفرانس توسعه دانش و فن آوری در دانشگاه شریف شرکت کرده است.
اول که وارد سالن شده، از دیدن اینکه هیچ چهره دانشگاهی در سالن نیست و چهره ها بیشتر به عمله شبیه است تعجب کرده.
بعد رئیس دانشگاه ، کنفرانس را با سخنرانی افتتاحیه با مضمون اینکه " این کنفرانس در ادامه فرمایش داهیانه مقام معظم رهبری در جهت ایجاد جنبش نرم افزاری تشکیل شده است" شروع کرده است.
بعد دبیر کنفرانس سخنرانی را با اعلام " این کنفرانس در ادامه فرمایش داهیانه مقام معظم رهبری در جهت ایجاد جنبش نرم افزاری تشکیل شده است" ادامه داده است.
سپس سخنران اول کنفرانس توسعه دانش و فن آوری دانشگاه صنعتی شریف را به تریبون دعوت کرده است که آقای حجت الاسلام رشاد بوده است.
جناب حجت الاسلام هم نتیجه تحقیقات شش ساله خود را در این سخنرانی ارائه داده است.
سخنرانی ایشان که نتیجه شش سال مطالعه و تحقیق بی وقفه بوده است در مورد مضرات حسودی بوده است.
البته همه ما می دانیم که حسودی کار خیلی بدی است و تحقیق در مورد بدی های حسودی هم شش سال طول می کشد. و به هیچوجه هم شک نداریم که حسودی مهمترین فاکتور در توسعه دانش و فن آوری است و بخصوص به توسعه دانش و فن آوری در دانشگاه شریف خیلی مربوط است. من تردید ندارم که دانشگاه صنعتی شریف باید در ادامه رسالتش برای اعتلای صنعت و تکنولوژی در کشور ایران، هرچه سریعتر نسبت به تشکیل مرکز پژوهشهای حسودی اقدام کند.
در ضمن ایجاد یک خط انتقال سریع السیر بدون وقفه دستمال از شهر یزد به سمت دانشگاه شریف جهت ادامه مطالعات تکنولوژیکی ضروری است.

به یاد میلاد ذک این سرود که زبان حال آقای دکتر سهراب پور رئیس دانشگاه صنعتی شریف است جهت انبساط خاطر تقدیم می شود.
به جهت رعایت ادب و متانت این وبلاگ، فعل اصلی سرود با فعل مجعول پاچه خواری جایگزین شده است »
( حهت تشخیص آهنگ یادآوری می شودکه این قسمت افزوده به آهنگ محبوب و مردمی "من نجات غریقم" می باشد )

من یه پاچه خوارم
پاچه تمیز داریم
پاچه تو بده من
تا برات نگه دارم
شب بمالمش
صب بذارمش
توی ماهیتابه
بخورمشComments:
نادر عزيز واقعاٌ كه شاهكاري .... خستگيم در رفت ... دمت گرم كوروش
 
Post a Comment

........................................................................................

Home