BOLTS
Saturday, November 27, 2004

٭
بالاخره ما هم باید این لینک را یک جایی بگذاریم :

ARABIAN GULF

فکر با نمکی است.
اصولا ما ایرانیها ...
ولش کنید جمله ام را کامل نمی کنم. مایه دردسر است. فرض کنید منظورم همین بود که اصولا ما ایرانیها ...Comments:
اتفاقا ما هم.

هماد :)
 
عمو یادگار، ول کن این خلیج عربی رو! مرحوم ونگز الان داره تو دالاس ترتیب تمام این آمریکایی های پست فطرت رو میده! خیالت راحت باشه... وبلاگتو بنویس مرد! شما ها چرا خاله زنکی نمی نویسین؟
 
Post a Comment

........................................................................................

Home