BOLTS
Saturday, October 30, 2004

٭
نزذیک انتخابات رياست جمهوری شده است و باز مردم یاد عبارت "رجال سیاسی" افتاده اند و باز می پرسند که آیا منظور از این عبارت این است که کاندیداهای ریاست جمهوری حتما باید مرد باشند ؟
به نظر می آید که منظور از این عبارت همین است و بس.
البته در این صورت یک مسئله وجود دارد و آن مسئله احراز رجولیت رجال سیاسی است.
به همین منظور من یک طرح کاملا مترقی و انقلابی برای کاندیداهای ریاست جمهوری دارم :
طرح خانه احراز شرایط کاندیداتوری
یا همان خانه عفاف سابق
بر اساس این طرح هر یک از کاندیداهای ریاست جمهوری با پرداخت مبلغ مرسوم در بازار ! می تواند شرایط خود را برای کاندیداتوری احراز نماید.Comments: Post a Comment

........................................................................................

Home